سپتامبر 2006

اولين تجربه برگزاری «روز اينتگراسيون» در شهر آخن روز يکشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶ عملی شد. در اين روز که با استقبال خوب خارجيان مقيم آخن مواجه شد؛ نزديک به ۵۰ انجمن و کانون خارجی و آلمانی، با برپايی غرفه های اطلاعاتی، ارائه کارهای هنری و پذيرايی با غذاهای متنوع شرکت داشتند.

ولی الله فيض مهدوی که در مهر ماه سال ۱۳۸۰ به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق دستگير و به اعدام محکوم شده بود؛ پس از تحمل پنچ سال شکنجه و آزار در حاليکه در اعتصاب غذا بسر ميبرد در ۱۳ شهريور ۱۳۸۵ در بيمارستانی در تهران به قتل رسيد.

در اين فاجعه ملی، به گونه ای بی سابقه بديهی ترين حقوق انسانی و شهروندی زندانيان زير پا گذاشته شد. از اين رو مادام که پرونده اين فاجعه تاريخی و ملی و ديگر پرونده های قتل های سياسی رژيم رسيدگی نشود و آمران و عاملان جنايتکار آن در يک دادگاه عادلانه بين المللی به اعمال خود پاسخ ندهند؛ اين پرونده ها از نظر مردم ايران همچنان گشوده و در انتظار بررسی باقی می مانند.