اگوست 2006

"جشن جهان" امسال با حضور کانون ره آورد برگزار شد

 

ديدار ما در "جشن جهان" شهر آخن - غرفه کانون ره آورد

 

شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۰۶ "جشن جهان" ( Weltfest) در شهر آخن و در Stadtpark برگزار می شود. اين جشن به همت گروه Eine Welt Forums Aachen، يکی از NGOهای شهر آخن، بر پا می شود.

ديگر سکوت نکنيد! ديگر سکوت نکنيم! گردهمايی مشترک در کلن

گردهمايی
کلن - مقابل کليسای دم