در باره ما

برای بسياری از هموطنانِ مقيم آلمان و برخی از تشکل ها و اداراتِ آلمانی نام "ره آورد" تا حدود زيادی شناخته شده است و شايد احتياجی به معرفی مجدد نداشته باشيم. ولی از آنجايی که تغييراتی در اساسنامه و ترکيب افراد "ره آورد" به وقوع پيوسته، لازم دانستيم که هر چند مختصر، اين تغييرات را به اطلاع عموم برسانيم.

تاريخچه:

از اواسط سال ۱۹۹۵، جمعی از ايرانيان شهر آخن، با هدفِ معرفی و گسترش فرهنگ ايرانی اقدام به تاسيس کانونی فرهنگی- دمکراتيک نمودند که با نام "کانون فرهنگی ره آورد" رسماً از اُکتبر ۱۹۹۵ فعاليت هايش را آغاز کرد و در سال ۱۹۹۸، بر اساس "قانون احزاب و کانون های آلمان" به عنوان کانونی غير انتفاعی، به ثبت رسيد.

‪کانون از يک طرف با ارائه ی آثار هنری و ادبی و يا نقد و بررسی آن ها توسط هنرمندان و نويسندگان و يا صاحب نظرانی که در آفرينش و يا نقد آثار مربوطه دخيل و موثر بوده اند، و از طرف ديگر با طرح بحث های جدی در زمينه ی دموکراسی، آزادی بيان و حقوق بشر، به صورت برگزاری سخنرانی ها و سمينارها، تلاش کرده است فضای سالمی از گفتگو و تبادل نظر به وجود آورد.

کانون در طول ۱۱ سال فعاليت خود، بيش از ۷۰ مورد سخنرانی، سمينار، نمايشِ فيلم و تئاتر، شبِ شعر و... را سازماندهی و برگزار کرده که اگر چه با نارسايی هايی همراه بوده، ولی خوشبختانه با استقبالِ خوبی روبرو شده است.

از لحاظ مضمونی، کانون علاوه بر مقولاتِ ادبی و فرهنگی، همواره به نقضِ حقوق بشر در ايران حساس بوده و در مواردِ مختلفی با تشکل های ديگر، که مستقيما" در رابطه با دموکراسی و حقوق بشر کار می کردند، همکاری کرده است.

کانون از همان ابتدا کوشيده است مستقل بوده و در فعاليت های خود از يکسونگری بپرهيزد و مبّلغ ديدگاه معينی نباشد، بلکه ياری دهد تا مسائلِ اجتماعی و حتی فرهنگی و هنری با نگاه های مختلف و حتی متضاد، بررسی شوند و اين با نگاهی به فهرست برنامه های اجرا شده توسط کانون تاييد می شود.

يکی از ويزگی های کانون، همکاری بی شائبه ی آن با تشکّل ها و يا افراد ديگری که در زمينه های مشابه کار می کنند بوده و در اين همکاری ها و گاه حمايت ها تجاربِ مفيدی اندوخته است.

تغييرات در کانون:

از اواخر سال ۲۰۰۵ با پيوستن اعضای جديدی به کانون، امکانات و توانِ عملی آن افزايش يافت و به ويژه با ادغام "کانون حمايت از زندانيان سياسی - آخن" در کانون، دوره ی جديدی از زندگیِ کانون آغاز گرديد.

در پيش نويس اساسنامه ی جديد، "معرفی فرهنگ ايرانی و دفاع از آزادی و تامين حقوق بشر در ايران، سرلوحه ی فعاليت های کانون" قلمداد گرديده و "کارپايه ی اعتقادی کانون ره آورد، اعلاميه ی جهانی حقوق بشر" اعلام شده است.

در همين اساسنامه، نام "کانون فرهنگی ره آورد" به "کانون ره آورد" تغيير يافته و با انتخاب هيئت رئيسه ی جديد، اقدامات لازم برای رسميت يافتن اساسنامه ی جديد صورت گرفته است.

کانون ره آورد تلاش می کند ضمن فراهم نمودن زمينه های گفتگو و تامل در مباحث اجتماعی و فرهنگی و ايجاد صميميت بينِ هموطنان و تفاهم بين ايرانيان و آلمانی ها، عليه نقض حقوق بشر در ايران مبارزه کند.

کانون، چون همه ی انجمن های دموکراتيک مسلماً با کاستی ها و اشکالاتی روبروست که شناخت و برطرف نمودن تدريجی آن ها همواره مدّ نظر بوده است. انتقادات و راهنمايی های شما بزرگ ترين کمک ها برای رفع نارسايی ها و مشکلات اين تشکل است.

کانون ره آورد

***

فهرست برنامه هايی که از اکتبر ۱۹۹۵ تا دسامبر ۲۰۰۵ به کوشش کانون ره آورد به اجرا درآمده است:

۱- گزارش همراه با نمايش فيلم از چهارمين کنفرانس بين المللی زنان در پکن با سخنرانی يکی از همکاران نشريه ی" زن در مبارزه" ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۲- نمايش حسن کچل(نمايشنامه) ۲۵ نوامبر ۱۹۹۵
۳- کنسرت موسيقی گيلکی ولری (خوانندگان: ناصر مسعودی و....) ۱۸ ژانويه ۱۹۹۶
۴- اجرای نمايشنامه ی پرومته ۲۷ آوريل ۱۹۹۶
۵- برنامه ی ويژه ی روز جهانی کودک همراه با نمايش وگروه رقص بهارک وموزيک کودکان ۱۹۹۶
۶- بزرگداشت بهروز وثوقی در شهر آخن (همکاری وتدارک) با حضور بهروز وثوقی ۲۴- ۲۶ مه ۱۹۹۶
۷- سينمای امروز ايران نمايش فيلم "بادکنک سفيد" (با کسب مجوّز از سازندگان) ۲۰ يونی ۱۹۹۶
۸- سخنرانی حسن ماسالی (نقش فرهنگ سياسی وروان اجتماعی در استقرار دمکراسی) ۲۹ ژوئن ۱۹۹۶
۹- سينمای امروز ايران نمايش دو فيلم توقيف شده در آن مقطع زمانی. فيلم "مسافران" ساخته ی بيضايی وفيلم "گال" ساخته ی ابوالفضل جليلی همراه با گفت وشنود با امينی و مدنی (منتقدين فيلم) ۲۷ يولی۱۹۹۶
۱۰- شب شعر وسخن هوشنگ ابتهاج ( ه- ا- سايه) ۳۱ آگوست ۱۹۹۶
۱۱- نمايش تئاتر فکاهی- انتقادی " توطئه گران" اثر عطا گيلانی ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲- کنسرت سيما بينا (اولين تور اروپايی) ۸ نوامبر ۱۹۹۶
۱۳- نمايش تئاتر "پروانه در مشت" اثر ايرج جنتی عطايی ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۴- نمايش سه فيلم مستند از ايران ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۵- نمايش تئاتر ايران در تبعيد در دو شب "کاوه آهنگر" اثر مجيد فلاح زاده و " ديداری با فروغ" از هايده ترابی ۱۳ و ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۶- کنسرت موسيقی ايمانف (آذربايجان) و گيتی خسروی (ايران)۱۶ فوريه ۱۹۹۷
۱۷- نمايش " مرجان و مانی" (نيلوفر بيضايی) ۳۱ مه ۱۹۹۷
۱۸- سخنرانی خانبابا تهرانی (ايران مهاجر پذير وايرانی مهاجر) ۲۵ سپتامبر۱۹۹۶
۱۹- سخنرانی کمال ارس( سياست انتخابات آزاد،آشتی ملی وجوخشونت ) ۲۶ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰- سخنرانی رضا مرزبان ( نقش مطبوعات در جامعه مدنی ) ۳ نوامبر۱۹۹۶
۲۱- شب شعربا حضور سيمين بهبهانی ۱۸ نوامبر۱۹۹۶
۲۲- سخنرانی به زبان آلمانی (نقش روشنفکران ايرانی اززمان انقلاب مشروطيت برای آزادی ودموکراسی) برنامه ی مشترک با ESG آخن بهمن نيرومند ۲۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۳- شب طنزوقصه با فريدون احمد (زنده ياد) ۲۵ نوامبر ۱۹۹۶
۲۴- شب شعر عاطفه گرگين ۱۷ ژانويه ۱۹۹۷
۲۵- سخنرانی پرويز دستمالچی ( تروريسم دولتی ولايت فقيه- ميکونوس ) اول فوريه ۱۹۹۷
۲۶- سخنرانی کامبيز روستا (مختصات دمکراتيک جنبش سياسی اجتماعی ايران ) ۲۲ فوريه ۱۹۹۷
۲۷- مراسم روز جهانی زن همراه با شعر، موسيقی، وسخنرانی ۷ مارس ۱۹۹۷
۲۸- شب همبستگی با نويسندگان تحت فشاردر ايران ( فرج سرکوهی ) برنامه مشترک با کانون نويسندگان ايران (درتبعيد ) با حضور عباس معروفی، ناصر موذن، اسد سيف، ميرزا آقا عسگری (مانی)، فريدون تنکابنی، عسگر آهنين وبا موسيقی مصطفی آخوندی ۱۵ مارس ۱۹۹۷
۲۹- فرديت در شعر نيمايوشيج وداستان خوانی نسيم خاکسار ۲۹ مارس ۱۹۹۷
۳۰- (بررسی مشکلات خانوادگی از ديدگاه روانشناسی ارتباط) سخنران: رضا کاظم زاده (روانشناس) ۷ آوريل ۱۹۹۸
۳۱- سمينار بررسی مسائل ايران(۱) "نظام آلترناتيو مورد نظر، شيوه ی مبارزه وسياست اتحاد " با حضور مصطفی مدنی، فرهاد فرجاد، بهمن شفيق، مجيد عبدالرحيم پور، حسن بهزاد ، دکتر محمد آزاد، کمال ارس ۱۷ مای ۱۹۹۷
۳۲- شبی همراه با گفت وشنود با عباس معروفی ومعرفی کتاب" سمفونی مردگان" ۲۴ مه ۱۹۹۷
۳۳- نمايش "خانه ای در چمدان"، نويسنده و کارگردان: فرهاد مجدآبادی مه ۱۹۹۷
۳۴- شب قصه خوانی با هوشنگ گلشيری (زنده ياد) ۲۱ ژوئن ۱۹۹۷
۳۵- "تاثيرات مهاجرت بر خانواده های ايرانی" سخنران: مهرداد درويش پور ۵ جولای ۱۹۹۷
۳۶- "نقش هنر درمهاجرت ونگاه به هنرزنانه" سخنران: جميله ندايی ۲۳ آکوست ۱۹۹۷
۳۷- :درباره ی دمکراسی، متافيزيک وانديشه مدنی" سخنران: ناصر کاخساز ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۸- "بررسی روان شناختی هويت مردان" سخنران: رضا کاظم زاده ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹- شب شعر افسانه خاکپور و پرويزلک ۱۵ نوامبر۱۹۹۷
۴۰- يادواره ی دکتر غلامحسين ساعدی همراه با شعروخاطرات نعمت ميرزاده ( م- آزرم ) ونمايش ويدئويی" اتللو در سرزمين عجايب" ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۱- سخنرانی ژاله احمدی راجع به مسائل زنان ۶ دسامبر ۱۹۹۷
۴۲- سخنرانی مژگان کاهن ( روانشناس ) در مورد بررسی تطبيقی مسائل جنسی در بين ايرانيان واروپائيان ۲۸ فوريه ۱۹۹۸
۴۳- بزرگداشت صادق هدايت ، سخنرانی احمد امينيان ( نويسنده وکارشناس تاريخ وانديشه ) ۲۵ آوريل ۱۹۹۸
۴۴- نمايش تئاتر کمدی "مشدی عباد" ۹ می ۱۹۹۸
۴۵- جشنواره ی مستقل کودکان در استان Nordrhein-Westfalen به مناسبت "روز جهانی کودک" (با حضور نماينده ی شهردارآخن ، رئيس Kulturamt و رئيس Schulamt در مراسم افتتاحيه ، نمايش تئاتر به زبان فارسی وآلمانی در سه روز متوالی که با استقبال زيادی روبرو شد وگزارش آن در راديو وتلويزيون WDR پخش شد. يونی ۱۹۹۸
۴۶- سخنرانی حسن حسام در مورد " رابطه ی آزاديهای بدون قيد وشرط با جامعه ی مدنی" ۲۷ يونی ۱۹۹۸
۴۷- نمايش نمايشنامه ی "شهر قصه" ۳۰ و۳۱ ژانويه ۱۹۹۹
۴۸- روز جهانی زن، ديداری با راضيه ابراهيم زاده ۶ مارس ۱۹۹۹
۴۹- سمينار بررسی مسائل ايران(۲) ( نظام وآلترناتيو مورد نظر، شيوه ی مبارزه وسياست سخنرانان: مجيد زربخش، جابرکليبی، جلال الياری) ۲۴ آوريل ۱۹۹۹
۵۰- سخنرانی علی کشتگر (موانع تاريخی دمکراسی درايران ) اول سپتامبر ۱۹۹۹
۵۱- آشنايی با ايران خانم (گروه موسيقی نمايشی مريم آخوندی و مهرداد هدايتی) ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۵۲- نمايش تئاتر "عروسی" و" مامور امنيتی" در دو شب متوالی ۱۰ و۱۱ فوريه ۲۰۰۰
۵۳- فصلی در ادبيات امروز( اسد سيف –کانون نويسندگان درتبعيد ) ۱۸ فوريه ۲۰۰۰
۵۴- "جايگاه جنبش زنان" سخنران: ويدا حاجبی ۱۳ يونی ۲۰۰۰
۵۵- سخنرانی منوچهر صالحی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر ۱۱ دسامبر ۲۰۰۰
۵۶- نمايش تئاتر کمدی- انتقادی "وروره ی جادو و ماه پيشونی" ۳ مارس ۲۰۰۱
۵۷- سمينار بررسی مسائل ايران ( شيوه مبارزه ، لغو شکنجه واعدام ونفی خشونت ) مجيد زربخش، پرويز نويدی، مينا احدی، رحمان ارغوانی ۱۵ آوريل ۲۰۰۱
۵۸- شبی با سايه (هوشنگ ابتهاج ) همراه با موسيقی تار از مجيد درخشانی (دومين شب شعر سايه درآخن ) ۲۹ آوريل ۲۰۰۱
۵۹- سخنرانی دکتر عبدالکريم لاهيجی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۶۰- "تحولات وچشم انداز آينده منطقه وايران بعد از جنگ ايران وعراق" به زبان آلمانی. سخنران: دکتر ابراهيم توفيق (استاد دانشگاه فرانکفورت ) برنامه ی مشترک ( Dritteweltforum Rahaward-) ۳ يولی ۲۰۰۳
۶۱- سخنرانی ناصر پاکدامن به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (يادمان قربانيان قتلهای سياسی زنجيره ای را گرامی می داريم) ۶ دسامبر ۲۰۰۳
۶۲- شب داستان وطنز (فريدون تنکابنی) ۶ فوريه ۲۰۰۴
۶۳- کمک به برگزاری" کنسرت همياری" برای کمک به زلزله زدگان بم سال ۲۰۰۴
۶۴- سخنرانی رضا کاظم زاده (روانشناس) در رابطه با "تاثير مهاجرت بر خانواده" ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵
۶۵- "استند آپ کمدی" ابراهيم نبوی يونی ۲۰۰۵
۶۶- "خرسند آپ کمدی" هادی خرسندی يولی ۲۰۰۵
۶۷- اجرای نمايشنامه ی "گل اطلسی" و "شب کور" نويسنده: ناصر حسينی کارگردان:آل بويه می ۲۰۰۵
۶۸- برگزاری مراسم "روز جهانی حقوق بشر" سخنرانان: محمدرضا معينی (گزارشگران بدون مرز) و دکتر محمد رضا نيکفر (نويسنده وپژوهشگر) همراه با موسيقی زنده و اسلايد ۱۰ دسامبر ۲۰۰۵
۶۹ - مراسم روز جهانی زن - ۱۱ مارس ۲۰۰۶، با همکاری چند نهاد و تشکل زنان در شهر آخن
۷۰ - شرکت در «جشن جهان» - ۱۹ آگوست ۲۰۰۶ در شهر آخن - با برپايی غرفه ای توسط کانون - اين جشن به همت گروه Eine Welt Forums Aachen، يکی از NGOهای شهر آخن برگزار شد.
۷۱ - برگزاری هيجدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران - ۹ سپتامبر ۲۰۰۶ - با حضور منيره برادران، نمايش فيلم «گلزار خاوران» تهيه و تدوين دلنازآبادی، نمايش فيلم «خاطرات زندان» و اجرای موسيقی توسط عباس مشايخ.
۷۲ - شرکت در «روز اينتگراسيون» در شهر آخن - ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶ - با برپايی ميز کتاب و اطلاعات و ارائه غذاهای ايرانی.
۷۳ - برگزاری جلسه سخنرانی «درباره روانشناسی و روانپزشکی» - ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶ - با حضور دکتر پرويز مامدی، روانپزشک و رضا کاظم زاده، روانشناس و روان درمانگر خانواده.
۷۴ - برگزاری «روز جهانی حقوق بشر» - ۱۶ دسامبر ۲۰۰۶ - با حضور دکتر عبدالکريم لاهيجی و دکتر ورنر کولهاور (از مسئولين بخش ايران عفو بين الملل آلمان)، اميل فرانک (مسئول بخش خليج فارس و ايران عفو بين الملل بلژيک) و اجرای موسيقی توسط دو گروه هنری ايرانی.
۷۵ - برگزاری کلاس های روانشناسی ارتباط و خانواده از ماه ژانويه ۲۰۰۷ (تا ماه ژوئن همين سال ادامه داشت) توسط آقای رضا کاظم زاده، روانشناس و روان درمانگر خانواده، فارغ التحصيل از دانشگاه آزاد بروکسل
۷۶- برگزارى جشن نوروز در شهر آخن با همكارى گروه پاپ نوا، شنبه ۲۴ مارس ۲۰۰۷
۷۷- اجرای نمايش‌نامه‌ «مرثيه اى براى شكسپير» از گروه تئاتر «همگان» و به كارگردانى منوچهر رادين و بازى مرضيه طبائى، حميد سياح زاده، منوچهر رادين، عباس سهرابى، على حسن آبادى و مجيد ساكى. شنبه ۲۸ آوريل ۲۰۰۷ در سالن باروك فابريك شهر آخن
۷۸- شب شعر و موسيقى با ايرج جنتى عطايى، ترانه سراى نامى، به ياد بابك بيات. با حضور هايك هاكوپيان، نوازنده پرسابقه پيانو به همراهى گيتار بابك خزائى و همنوازى سه نفره گيتار توسط مسعود دريا، مسعود همتا و فريدون. با خوانندگى فريدون. يكشنبه ۱۰ يونى ۲۰۰۷، در سالن KHG شهر آخن
۷۹- شركت كانون در «جشن جهان» شهر آخن با برپايى ميز غذا و اطلاعات. شنبه ۲۵ آگوست ۲۰۰۷ در كور پاركِ آخن
۸۰- برگزارى مراسم نوزدهمين سالگرد كشتار زندانيان سياسى، تحت عنوان «حكم اعدام در ايران»؛ به زبان آلمانى و با همكارى گروه هاى فعال آلمانى در زمينه حقوق بشر، صلح و تشكل هاى ضدجنگ مانند: Aachener Friedenspreis ،Eine Welt Forum e.v و عفو بين الملل. با سخنرانى ورنر كولهاور، از عفو بين الملل آلمان و محمدرضا نيكفر و موسيقى هايك هاكوپيان و بابك خزائى. يكشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۰۷
۸۱ - اجرای نمايشنامه «باز موش، باز گربه»، به کارگردانی «سيما سيد» در روز شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ ساعت ۱۷. اين نمايشنامه کودکان توسط گروه تئاتر آويش از شهر کلن و با بازی «سيما سيد» و «بهروز قنبرحسينی» در سالن «باروک فابريک» آخن به روی صحنه رفت.
۸۲ - برگزاری مراسم روز جهانی حقوق بشر با حضور آقای کاظم کردوانی، جامعه شناس، استاد دانشگاه، عضو کانون نويسندگان ايران و مؤسس و دبير «شورای بازنگری در شيوه نگارش خط فارسی» در تاريخ يکشنبه ۹ دسامبر ۲۰۰۷ ساعت ۱۵ در Humboldt-Haus آخن. اين برنامه همراه با اجرای موسيقی اصيل ايرانی برگزار گرديد.
۸۳ - برگزاری جشن "شب يلدا" به صورت "خودمانی"، بدون برنامه از پيش تعيين شده در ساعت ۸ شامگاه جمعه ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ در Humboldt-Haus آخن.

فهرست برخی از برنامه هايی که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به کوشش " کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران- آخن- آلمان" به اجرا درآمده است:

۱- مراسم هفتمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ سخنران: نيما پرورش ( زندانی سياسی دوره ی جمهوری اسلامی) همراه با موسيقی بهرام از فرانکفورت ۱۹۹۵
۲- مراسم هشتمين سالگرد قتل عام...... سخنرانان: منيره برادران خسرو شاهی، مينا زرين، رضا غفاری از زندانيان سياسی زندانهای جمهوری اسلامی ۱۹۹۶
۳- مراسم نهمين سالگرد......... سخنرانان: فريبا ثابت، حميد نوذری، کامبيز روستا، حسين زال زاده همراه با نمايش فيلم "جنايت مقدس" از رضا علامه زاده قبل از نمايش عمومی آن ۱۹۹۷
۴- مراسم دهمين سالگرد........ سخنرانان: ناديا مسطور، همايون ايوانی، عباس سماکار همراه با مسيقی کردی ۱۹۹۸
۵- مراسم يازدهمين سالگرد..... سخنرانان: محمود خليلی (زندانی سياسی دوره ی جمهوری اسلامی)، نسيم خاکسار (نويسنده) همراه با موسيقی زنده توسط حلاج، ناصر مهرآور و سمدانی ۱۹۹۹
۶- مراسم دوازدهمين سالگرد....... سخنرانان: اسماعيل خويی، ميهن روستا همراه با تکنوازی تار ۲۰۰۰
۷- مراسم سيزدهمين سالگرد........سخنرانان: مهدی اصلانی (زندانی سياسی دوره ی جمهوری اسلامی) و رضا مرزبان همراه با موسيقی ۲۰۰۱
۸- مراسم چهاردهمين سالگرد ...... نمايش فيلم "درخت خاطره" (بازيرنويس انگليسی) ساخته ی مسعود رئوف سخنرانی به زبان آلمانی (بررسی اوضاع کنونی ايران و خاطرات زندانيان سياسی به زبان آلمانی) با همکاری چهار نهاد مدافع حقوق بشر آلمانی در آخن ۲۰۰۲
۹- مراسم پانزدهمين سالگرد ...... سخنرانان: فريبا ثابت و نسيم خاکسار، اجرای نمايشنامه ی "ابراهيم در آتش" ساخته ی رضا جعفری ( برداشت آزاد از خاطرات زندانيان سياسی) ۲۰۰۳
۱۰- مراسم شانزدهمين سالگرد........ سخنران مينا زرّين اجرای نمايشنامه ی "از زير خاک" ساخته ی رضا جعفری (برداشت آزاد از نوشته ی نسيم خاکسار) ۲۰۰۴
۱۱- مراسم هفدهمين سالگرد........ با حضور رضا علامه زاده (فيلمساز) نمايش فيلم "از اين فرياد تا آن فرياد" ساخته ی پانته آ بهرامی ، نمايش تئاتر "صندلی آهنی" ساخته ی بهروز حسينی، سخنرانی (اثرات روانی خشونت سازمان يافته ) از رضا کاظم زاده (روانشناس) موسيقی (سيما و اسکندر) ۲۰۰۵

لازم به يادآوری است که فهرست بالا شامل تمامی برنامه های دو کانون نمی باشد و تنها برای آشنايی کلّی خوانندگان عزيز با فعاليتهای گذشته ی دو کانون تهيه شده است.

کانون ره آورد